Nhà xuất bản Giáo dục định bán sách mầm non, lãnh đạo Bộ phủ nhận

25/06/2018 06:38 Thanh Sơn
(GDVN) - Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa phủ nhận thông tin sắp phát hành bộ sách mầm non do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam in ấn.

Việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) có văn bản số 706/CV-NXBGDVN do Tổng giám đốc Hoàng Lê Bách ký, gửi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học các tỉnh, thành phố về việc giới thiệu bộ sách mầm non phục vụ năm học 2018-2019 đang trở thành chủ đề gây tranh cãi. 

Nhiều phụ huynh học sinh lo ngại tình trạng dạy chữ trước khi vào lớp 1 sẽ bùng phát nếu như bộ sách mầm non được đem vào giảng dạy. 

Trước những nghi ngại này, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa – người ký Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐTvề việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1 đã phủ nhận thông tin sắp phát hành bộ sách này. 

Theo bà Nghĩa: “Trong buổi làm việc mới đây với Nhà xuất bản, Nhà xuất bản báo cáo, nhận thấy câu chữ của công văn (tức công văn 706/CV-NXBGDVN – PV) có sơ suất, chưa chuẩn xác nên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chưa phát đi công văn này và bộ sách đó cũng chưa phát hành”. 

Đây là địa chỉ liên hệ mà văn bản Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) gửi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học các tỉnh, thành phố về việc giới thiệu bộ sách mầm non phục vụ năm học 2018-2019. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, ngày 20/6, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam lờ lệnh cấm, in và phát hành cả sách mầm non”, trong đó, tác giả trích nguyên văn từ công văn 706/CV-NXBGDVN như sau: 

Ngày 1/6/2018, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) ban hành văn bản số 706/CV-NXBGDVN gửi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, Công ty cổ phần sách và thiết bị trường học các tỉnh, thành phố về việc giới thiệu bộ sách mầm non phục vụ năm học 2018-2019.  

Theo đó, văn bản này nêu rõ: Căn cứ theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 và Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non.

Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh phục vụ năm học 2018-2019, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng các chuyên gia giáo dục tổ chức biên soạn bộ sách mầm non với mục đích giúp trẻ phát triển về thể chất, tình cảm và trí tuệ, thẩm mỹ;

Hình thành và phát triển ở trẻ em những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỹ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy và phát triển tối đa những khả năng, tiềm ẩn, phục vụ cho việc học ở các cấp học tiếp theo và cho việc học tập suốt đời.

Theo đó, bộ sách được biên soạn theo hướng tích cực thông qua các hoạt động đa dạng, gần gũi phù hợp với trẻ em mầm non: khám phá giao thông, khám phá khoa học, khám phá xã hội, làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán trong lĩnh vực phát triển nhận thức; 

Làm quen chữ cái, học đọc viết, tập tô chữ trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ; Kỹ năng sống thuộc nội dung phát triển tình cảm xã hội.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao cho Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục miền Bắc tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành trong cả nước.

Thậm chí, văn bản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam còn nêu cụ thể địa chỉ liên hệ. 

Đây là hình ảnh nằm trong một cuốn sách mầm non được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam dự kiến phát hành ra thị trường vào đầu tháng 7/2018. (Ảnh: L.T)

Đến ngày 21/6, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục đăng tải bài viết “Sách của Nhà xuất bản Giáo dục sẽ cổ vũ cho nạn dạy chữ trước khi vào lớp 1” trong đó đã nêu: 

Đến nay, nhiều phụ huynh có con đang học mầm non rằng, Nhà xuất bản có dám chắc chắn rằng, bộ sách này không mở đường cho việc dạy chữ trước khi vào lớp 1, và không ôn luyện đầu vào hay không?

Danh mục một vài đầu sách nằm trong bộ sách mầm non của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (Ảnh: L.T)

Theo tìm hiểu của Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, tính đến ngày 19/6, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đang trong quá trình in bộ sách này. 

Theo dự kiến, đầu tháng 7/2018, bộ sách mầm non sẽ phát hành ra thị trường với khoảng 30 đầu sách. 

Thanh Sơn