Ocean Edu Yên Định ngang nhiên thu tiền người học dù chưa có cấp phép hoạt động

29/09/2021 06:40 Trần Phương
GDVN- Trung tâm ngoại ngữ Ocean Edu -Yên Định dù chưa có quyết định thành lập, chưa được Sở Giáo dục Thanh Hóa cấp phép hoạt động nhưng đã tuyển sinh và thu tiền.

Ngày 28/9, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt nam ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chánh thanh tra Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho hay, thời gian tới cơ quan này sẽ ra kết luận về việc thanh tra các trung tâm ngoại ngữ ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đang yêu cầu một số trung tâm có sai phạm giải trình, khắc phục các sai phạm

Đặc biệt đối với Trung tâm ngoại ngữ Ocean Edu -Yên Định, Sở Giáo dục và Đào tạo thanh hóa cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã yêu cầu Giám đốc Trung tâm này phải thực hiện giải trình về việc tổ chức và hoạt động của trung tâm khi chưa đủ điều kiện.

Trong thông báo của Sở Giáo duc và Đào tạo Thanh Hóa phát đi nêu, kết quả kiểm tra trung tâm này cho thấy, Trung tâm ngoại ngữ Ocean Edu -Yên Định dù chưa có quyết định thành lập và chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép hoạt động nhưng đã thực hiện tuyển sinh và thu học phí của 40 học viên với mức thu ưu đãi là 1.294.000 đồng/học viên/tháng.

Dù chưa được cấp phép nhưng trung tâm Ocean Edu Yên Định (Thanh Hóa) vẫn quảng cáo khai trương. Ảnh fanpage của Trung tâm.

Cũng theo thông tin từ Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết, thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo cơ quan này đã thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý và tổ chức, hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, năm 2021.

Theo thống kê, tính đến tháng 8/2021, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có 153 trung tâm (trong đó có 7 trung tâm ngoại ngữ, tin học và 146 trung tâm ngoại ngữ), tăng hơn so với tháng 12/2020 là 11 trung tâm và 5 trung tâm tự giải thể hoặc hết hạn cấp phép hoạt động.

Theo kết quả thanh tra, qua quá trình thanh tra, kiểm tra đoàn Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã phát hiện nhiều trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn đã có thiếu sót và sai phạm như việc lưu trữ hồ sơ nhân sự ở một số trung tâm chưa đầy đủ, sắp xếp chưa khoa học, hồ sơ nhân sự thiếu theo quy định như K Enghlish Club, Apolly, Lan Anh - thành phố Thanh Hóa; Helios, PRO - Yên Định; Google, Aplus, SA, Camellia - Hoằng Hoá.

Đặc biệt, Trung tâm ngoại ngữ K Enghlish Club - thành phố Thanh Hóa không có lưu hồ sơ giáo viên người nước ngoài đang làm việc tại trung tâm hoặc hồ sơ tại một số trung tâm (A Plus, PRO - Yên Định; Camellia - Hoằng Hoá) thiếu bản dịch thuật bằng cấp của cơ quan pháp luật;

Trung tâm Helios, PRO - Yên Định không có bản báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo khi có thay đổi hợp đồng giáo viên, đặc biệt là giáo viên người nước ngoài.

Trung tâm SA và Trung tâm Camellia – Hoằng Hoá sử dụng giáo viên không đúng bằng cấp theo quy định.

Cũng theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, tại thời điểm kiểm tra, các Trung tâm Camelia, A Plus, Anh ngữ Quốc tế SA, Anh ngữ Google, Green Star, Helios, Anh ngữ PRO chưa cung cấp bản/phần mô tả chi tiết, cụ thể các mục tiêu cần đạt cho từng đối tượng học viên; chưa có khung chương trình dạy học, kế hoạch dạy học cụ thể từng thời điểm theo đối tượng học viên; hồ sơ quản lý theo dõi đánh giá, nhận xét của giáo viên cho từng lớp học chưa đầy đủ.

Trung tâm ngoại ngữ quốc tế Ocean Edu (đóng trên địa bàn huyện Yên Định) chưa được cấp phép hoạt động. Ảnh: Người lao động

Hồ sơ của các trung tâm được kiểm tra không có quyết định ban hành danh sách, danh mục tài liệu dạy học cho các đối tượng học viên (Điều 7, TT 21/2018/TT-BGDĐT); không có văn bản báo cáo Sở GDĐT về chương trình, tài liệu đang sử dụng tại trung tâm (Điều 13, TT 21/2018/TT-BGDĐT); không tổ chức sinh hoạt chuyên môn, giáo án giảng dạy không lưu tại trung tâm, phân công giảng dạy, danh sách học sinh theo lớp học, hồ sơ tài chính chủ yếu lưu trên máy tính.

Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cũng nêu rõ về cơ sở vật chất của Trung tâm Green Star, Google - Hoằng Hóa không đảm bảo yêu cầu dạy học

Biển hiệu của Trung tâm Aplus – Hoằng Hóa ghi không đúng trong Quyết định cấp phép hoạt động.

Với những trung tâm có sai phạm và khuyết điểm, thời gian tới Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa sẽ ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý, giám sát, chuyên môn, đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả trong quản lý các hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trong toàn tỉnh theo quy định tại Điều 2, Thông tư 12/2020/TT-BGDĐT.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa xây dựng bộ tiêu chí chung đánh giá chất lượng của trung tâm; tăng cường tập huấn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của các trung tâm theo chỉ đạo chung của Bộ.

Ban hành các hướng dẫn cụ thể cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh về công tác quản lý hoạt động đối với người nước ngoài tại trung tâm; hướng dẫn triển khai hồ sơ sổ sách tại trung tâm.

Sở Giáo dục và Đào tao Thanh Hóa cũng đã yêu cầu các trung tâm hoàn thiện hồ sơ nhân sự, tài chính, chuyên môn; đặc biệt là hồ sơ giáo viên người nước ngoài theo quy định tại Điều 18 Thông tư 21/2018/TT-BGDDT.

Khi có thay đổi giáo viên giảng dạy, phải báo cáo và photo nộp các văn bằng về Sở Giáo dục và Đào tạo và phòng Giáo dục và Đào tạo các thành phố, huyện..

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cũng yêu cầu các Trung tâm thực hiện treo biển hiệu theo đúng nội dung trong quyết định cấp phép hoạt động; một số trung tâm tại huyện Hoằng Hoá và Yên Định đang dạy học cho đối tượng là học sinh mầm non, tiểu học không thuộc đối tượng của hệ giáo dục thường xuyên và đào tạo nghề (cao đẳng, trung cấp).

Xem xét lại việc sử dụng Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành được biên soạn theo Quyết định số 66/QĐ-BGDĐT.

Trung tâm ngoại ngữ SAS bị tố thu học phí xong biến mất, vẫn nợ lương giáo viên
Trung tâm ngoại ngữ SAS bị tố thu học phí xong biến mất, vẫn nợ lương giáo viên

Yêu cầu các trung tâm nghiêm túc thực hiện quy định “3 công khai” theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT trên website và tại phòng ghi danh của trung tâm để người học nắm rõ trước khi quyết định ghi danh học, đồng thời làm căn cứ cho cơ quan quản lý và cộng đồng giám sát.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cũng yêu cầu các Giám đốc trung tâm, thực hiện đúng và chịu trách nhiệm về nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học tại trung tâm, đồng thời báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo các chương trình, tài liệu được sử dụng tại trung tâm trước khi thực hiện; nghiêm túc thực hiện việc xây dựng khung chương trình bài dạy phù hợp cho từng đối tương học viên, thường xuyên kiểm tra việc đánh giá nhận xét chi tiết của giáo viên trong hồ sơ theo dõi của từng lớp học tại trung tâm.

Đồng thời cũng yêu cầu Giám đốc Trung tâm Anh ngữ quốc tế SA và Trung tâm ngoại ngữ Camellia – Hoằng Hoá thực hiện giải trình về việc sử dụng giáo viên không đúng bằng cấp theo quy định;

Sở Giáo duc và Đào tạo Thanh Hóa cũng yêu cầu Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ K Enghlish Club - thành phố Thanh Hóa thực hiện giải trình về hồ sơ giáo viên người nước ngoài đang làm việc tại trung tâm với Đoàn kiểm tra tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/9/2021.

Các trung tâm cập nhật các văn bản liên quan đến chương trình dạy học ngoại ngữ cho các đối tượng học viên (Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo; Công văn số 681/BGDĐT-GDTH ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn tiếng Anh tự chọn lớp 1, lớp 2 theo chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018).

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa yêu cầu các trung tâm ngoại ngữ, tin học tự rà soát,bổ sung các loại hồ sơ đúng quy định của pháp luật và sắp xếp khoa học, thuận tiện cho việc kiểm tra khắc phục kết luận của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trần Phương