Ông Phạm Văn Đại được giao phụ trách, điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

07/01/2021 06:40 Thùy Linh
GDVN- Ngày 5/1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản thông báo Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Trước đó vào tháng12/2020, ông Chử Xuân Dũng – Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó giám đốc phụ trách, điều hành Sở đến khi có giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo mới.

Căn cứ vào Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 4/1/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao ông Phạm Văn Đại – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho đến khi bổ nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thùy Linh