Rút ngắn thời gian đào tạo đại học xuống còn 3 - 5 năm

Thùy Linh
(GDVN) - Rút ngắn từ 3-5 năm thay vì 4-6 năm như trước tạo điều kiện cho người học dễ dàng học liên thông, liên ngành, rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo.

Ban soạn thảo dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục Đại học cho hay, dự thảo có một số thay đổi quy định về thời gian, chương trình, tổ chức đào tạo và văn bằng giáo dục đại học so với Luật giáo dục đại học 2012. 

Cụ thể, thời gian học đại học cụ thể do Thủ tướng Chính phủ quy định, từ 3-5 năm (so với Luật hiện hành là 4-6 năm) để phù hợp hơn với thực tiễn và xu hướng thế giới, trên cơ sở xác định số lượng tín chỉ phải tích lũy quy định cho từng chương trình và trình độ đào tạo. 

Quy định này phù hợp với quan điểm về nền giáo dục mở và linh hoạt, có đơn vị đo thống nhất là tín chỉ, tạo điều kiện cho người học dễ dàng học liên thông, liên ngành, rút ngắn hoặc kéo dài thời gian đào tạo nhưng vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo

Rút ngắn thời gian đào tạo đại học xuống còn 3 - 5 năm (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng, định hướng nghề nghiệp với chuẩn đầu ra của chương trình phải phù hợp với Khung trình độ quốc gia Việt Nam;

Về tổ chức đào tạo, Dự thảo Luật quy định các cơ sở giáo dục đại học phải phối hợp với doanh nghiệp trong việc tổ chức đào tạo thực hành, thực tập nhằm nâng cao kỹ năng thực hành, thực tập và tăng cơ hội việc làm của sinh viên; không thực hiện liên kết đào tạo đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề; thừa nhận một số cơ sở có thể thực hiện chức năng của đại học cộng đồng trên cơ sở đề xuất của ủy ban nhân dân tỉnh.

Hệ thống văn bằng giáo dục đại học nêu trong Dự thảo bao gồm: bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ; cơ sở giáo dục đại học tự chủ trong việc cấp bằng và công bố công khai mẫu văn bằng, các thông tin liên quan đến việc cấp văn bằng cho người học trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học; 

Thùy Linh
Đang tải tin...