Sản phẩm của Vinamilk trái quy định hồ sơ mời thầu Sữa học đường Hà Nội

13/04/2019 07:57 Hồng Thủy
(GDVN) - Ông Chử Xuân Dũng cần cho công bố hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Vinamilk để xác định ai đã làm không đúng quy định của Thủ tướng, Bộ Y tế và thành phố Hà Nội.

Trong bài viết trước "Học sinh Hà Nội đang uống thực phẩm chức năng mà cứ ngỡ Sữa học đường?", chúng tôi đã làm rõ 3 vấn đề:

Một là, Vinamilk thừa nhận sản phẩm cung cấp cho Chương trình Sữa học đường Hà Nội thuộc nhóm thực phẩm bổ sung, nằm trong thực phẩm chức năng theo Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế (quy định về quản lý thực phẩm chức năng).

Hai là, thực phẩm chức năng khác sữa học đường, 2 loại sản phẩm này được Nhà nước quy định rất rõ và phân công 2 Bộ khác nhau quản lý.

Ba là, Vinamilk biết rất rõ, sữa khác với thực phẩm chức năng. Chỉ cần pha thêm vi chất vào sữa là dễ bị nhầm thành thực phẩm chức năng.

Lễ phát động Chương trình Sữa học đường tại Hà Nội, ảnh minh họa: Báo Kinh tế và Đô thị.

Nhưng Vinamilk đã thừa nhận pha thêm 17 vi chất vào sản phẩm cung cấp cho Sữa học đường Hà Nội, đồng thời ghi rõ trên bao bì 4 chữ "thực phẩm bổ sung", nằm trong nhóm thực phẩm chức năng.

Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi tiếp tục phân tích làm rõ, tại sao thực phẩm chức năng của Vinamilk lại lọt vào Chương trình Sữa học đường Hà Nội?

Sản phẩm của Vinamilk trái quy định Hồ sơ mời thầu của Hà Nội

Hồ sơ mời thầu, gói thầu số 01, mua sữa thuộc đề án thực hiện Chương trình Sữa học đường được phát hành ngày 11/9/2018 ban hành kèm Quyết định số 1825/QĐ-SGDĐT ngày 05/9/2018 do đại diện Bên mời thầu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng ký.

Gói thầu được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã 2 lần có văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu. 

Học sinh Hà Nội đang uống thực phẩm chức năng mà cứ ngỡ Sữa học đường?

Cụ thể, ngày 21/9/2018, Sở có Văn bản số 3976/SGDĐT-KHTC sửa đổi hồ sơ mời thầu, trong đó sửa một số nội dung về nhà thầu phụ và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu trong 100 ml sữa tươi tiệt trùng (có đường hoặc không đường). [1]

Văn bản số 3976/SGDĐT-KHTC yêu cầu các nhà thầu thay thế nội dung chi tiết 2.2.2 "Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu trong 100 ml" thuộc Mục 2, khoản 2. Yêu cầu về kỹ thuật (trang 82, 83, 84) bằng các yêu cầu sau:

- Đảm bảo theo Quy chuẩn QCVN 5-1:2010/BYT ban hành ngày 02/6/2010 của Bộ Y tế về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.

- Đảm bảo các vi chất dinh dưỡng và hàm lượng theo các quy định tại Quyết định số 5450/QĐ-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế về quy định tạm thời đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình Sữa học đường và bổ sung các vi chất sau:

Vitamin D: 1,0 µg - 1,4 µg

Sắt (Fe): 1,4 mg - 1,9 mg

Canxi (Ca): 114 mg - 150 mg

Như vậy, bài thầu của Hà Nội ghi rõ sản phẩm là sữa tươi theo QCVN 5-1:2010/BYT, bổ sung 3 vi chất theo khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng (chưa phải thông tư mang tính văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Y tế).

Cả Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - bên mời thầu, lẫn Vinamilk - bên tham gia đấu thầu đều biết rõ điều này.

Nhưng cuối cùng thì Vinamilk đưa một sản phẩm khác vào Chương trình, là thực phẩm bổ sung vượt quy định kỹ thuật trong Hồ sơ mời thầu của Hà Nội 14 loại vi chất.

Ai phải chịu trách nhiệm về việc này?

Chúng tôi chưa có điều kiện tiếp cận với Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Vinamilk khi tham gia đấu thầu cung cấp sản phẩm cho chương trình Sữa học đường tại Hà Nội.

Ông Chử Xuân Dũng, ảnh: Báo Hà Nội Mới.

Vì vậy không rõ trong Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Vinamilk, đã có 14 loại vi chất vượt quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hồ sơ mời thầu hay chưa.

Nếu đã có 14 loại vi chất này trong Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Vinamilk mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vẫn để Vinamilk lọt qua vòng kỹ thuật, thì trách nhiệm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Nếu trong Hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Vinamilk không có 14 loại vi chất này, nhưng sản phẩm cung cấp cho Chương trình Sữa học đường Hà Nội lại có 14 vi chất và chuyển sang thực phẩm chức năng, thì trách nhiệm chính thuộc về nhà thầu, đồng thời Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã lơ là nhiệm vụ khi nhận sản phẩm.

Do đó, việc cần thiết để làm rõ trách nhiệm là lúc này ông Chử Xuân Dũng -Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình Sữa học đường, đại diện bên mời thầu, phải công bố hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Vinamilk để làm rõ.

Tiếp đó, ông Chử Xuân Dũng cần có báo cáo chính thức lên lãnh đạo thành phố Hà Nội và trả lời công khai trước dư luận cha mẹ học sinh và nhân dân Thủ đô về việc ai đã làm không đúng quyết định của Thủ tướng, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố; ai là người chịu trách nhiệm và phương án xử lý.

Ai phải chịu trách nhiệm về việc pha thêm 14 chất khác vào Sữa học đường Hà Nội?

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là đại diện bên mời thầu thì không thể không chịu trách nhiệm về việc sản phẩm trúng thầu có đúng quy định trong Hồ sơ mời thầu hay không;

Đồng thời, cũng chính Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần công khai, chính thức trả lời công luận, chứ không phải cứ để Vinamilk khẳng định sản phẩm của họ tốt là xong.

Chúng tôi cho rằng Chương trình Sữa học đường của Chính phủ là vô cùng nhân văn và sáng suốt, việc Hà Nội duyệt chi ngân sách 1200 tỷ đồng cho chương trình thể hiện rõ sự quan tâm của lãnh đạo thành phố với sức bật của thế hệ tương lai.

Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam chỉ đồng hành, phân tích và phản biện cách thức triển khai chương trình tại Hà Nội cũng như một số địa phương để bảo vệ mục tiêu và giá trị nhân văn, thực tiễn của chương trình trước những biểu hiện chệch choạc.

Tài liệu tham khảo:

[1]http://www.phapluatplus.vn/goi-thau-mua-sua-hoc-duong-cua-ha-noi-2-lan-sua-doi-ho-so-moi-thau-d81924.html

Hồng Thủy