Sự phân chia giữa đại học và cao đẳng đã... lỗi thời

11/04/2012 06:05 Theo The Guardian
(GDVN) - Sự xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và khám phá là rất quan trọng, nhưng không phải là nền tảng duy nhất của nền giáo dục đẳng cấp thế giới.

Luật Giáo dục năm 1992 của Kenneth Clarke đã bãi bỏ sự phân chia ranh giới giữa các trường đại học truyền thống và trường cao đẳng, đưa tất cả các nhà cung cấp giáo dục đại học vào một thể chế chính sách và ngân sách đồng nhất. Mục tiêu là đưa đến cơ hội bình đẳng cho hàng triệu giới trẻ, không bị phân biệt bởi nhãn hiệu.

Sau hai mươi năm, chúng ta trở lại vấn đề này và lại một lần nữa đặt câu hỏi tại sao chúng ta vẫn duy trì sự phân biệt giữa giáo dục đại học và cao đẳng? Tại sao chúng ta chỉ chấp nhận khái niệm xuất sắc từ các trường đại học nghiên cứu chuyên sâu? Trong khi, chúng ta có thể nhận thấy sự xuất sắc với nhiều định nghĩa khác nhau mới phản ánh được một cách đầy đủ các nhu cầu của sinh viên, những gì nền kinh tế đang cần và những giá trị xã hội là gì?

Sự xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và khám phá tất nhiên là rất quan trọng nhưng không phải là nền tảng duy nhất của nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Sự xuất sắc trong kỹ năng thực tế và chuyên ngành cũng rất cần thiết để đáp ứng những thử thách phức tạp trong công việc nhất là ở thời đại số hóa như hiện nay. Điều này đòi hỏi nhiều mô hình học tập khác nhau xuất phát từ mô hình học tập nghiên cứu truyền thống.

Rất ít trong giới trẻ hiện nay cống hiến hết thời gian làm việc của mình để theo đuổi những khám phá trí tuệ trong một lĩnh vực hạn hẹp, hầu hết họ đều cần được trang bị đầy đủ kỹ năng để có thể thích ứng được trong mọi môi trường và ứng phó với hàng loạt thử thách kinh doanh trong cuộc sống thực tế không ngừng đổi mới và sáng tạo. Để có được thành công, họ sẽ phải liên tục học hỏi và phát triển sự nghiệp chứ không chỉ dựa vào những nền tảng cơ bản đã có.

Thế kỷ 21 phát triển dựa trên sự kết nối và tương tác rất cao, do đó giữa học tập và làm việc có sự phụ thuộc lẫn nhau rất lớn. Chính điều này đã làm cho sự phân tách giữa giáo dục đại học và cao đẳng trở nên lỗi thời. Nhiều trường cao đẳng ở Anh hiện nay (bao gồm cả những trường tư) đã đào tạo các khóa cử nhân và đối với sinh viên, giờ không còn sự phân biệt rõ ràng giữa đại học và cao đẳng. Rất nhiều trong số các chương trình cấp tiến nhất hiện nay, kết hợp hài hòa giữa giáo dục, việc làm và doanh nghiệp đều xuất phát từ mô hình các trường cao đẳng.

Bắt đầu từ tháng 4 này, khối cao đẳng sẽ được chỉ định tư nhân hóa như các trường đại học và hy vọng những cải cách này sẽ mở ra một trang mới cho tương lai. Chúng ta đã nhìn thấy thực tế hiện nay có nhiều sự liên minh, liên kết giữa các trường đại học và cao đẳng đang bị hạn chế phát triển bởi chế độ ngân sách và quy định khác nhau. Nếu như bãi bỏ được sự phân biệt này và đi đến sự đồng nhất thì các bạn trẻ sẽ được giáo dục và đào tạo một cách toàn diện nhất để đi đến thành công trong sự nghiệp sau này.

Theo The Guardian