Thu hồi 28 triệu đồng chi sai ở Trường Tiểu học Suối Bạc

(GDVN) - Sai sót trên là trong việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng về việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiếu số.

(GDVN) - Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa ông Cao Minh Hòa cho biết: Theo kết luận thanh tra, việc sai phạm là do cán bộ nhà trường thiếu năng lực, hiệu trưởng nhà trường thiếu trách nhiệm trong quản lý, kiểm tra dẫn đến sai sót trong hỗ trợ với tổng số tiền hơn 28 triệu đồng.

{iarelatednews articleid='5393'}

Sai sót trên là trong việc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh con hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiếu số trong 2 năm học 2009 – 2010 và 2010 – 2011 tại Trường Tiểu học Suối Bạc, xã Suối Bạc, huyện miền núi Sơn Hòa.

UBND huyện Sơn Hòa đã giao UBND xã Suối Bạc, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Hòa, Trường Tiểu học Suối Bạc tổ chức kiểm điểm những cá nhân có liên quan, gồm ông Đinh Văn Hùng, Phó chủ tịch UBND xã Suối Bạc; ông Ngô Minh Tâm, hiệu trưởng Trường Tiểu học Suối Bạc; bà Võ Thị Thùy Dương, kế toán và bà Đinh Vũ Như Hằng, thủ quỹ Trường Tiểu học Suối Bạc.

 
 

Riêng kế toán nhà trường, bà Võ Thị Thùy Dương và thủ quỹ bà Đinh Vũ Như Hằng do thiếu năng lực trong việc thực hiện các hướng dẫn nên đã cấp phát không đúng số tiền và đối tượng được cấp; phát thừa một học kỳ cho 3 học sinh, thừa một tháng cho 40 học sinh, lập danh sách học sinh nhận tiền năm 2009 lùi 01 học kỳ... Theo danh sách thực nhận, số tiền phát ra là 113,54 triệu đồng trong khi kinh phí được cấp là 112,98 triệu đồng (tức âm 560.000 đồng).

Phó chủ tịch UBND xã Suối Bạc ông Đinh Văn Hùng ký xác nhận danh sách học sinh nghèo có mã số do nhà trường lập mà không kiểm tra thực tế danh sách của UBND xã. Mỗi khóa học từ những đối tượng thoát nghèo đúng ra chỉ được hỗ trợ một học kỳ nhưng nhận tiền cả 2 học kỳ dẫn đến thất thoát… Có học sinh nghỉ học suốt nhiều tháng sau đó đi học lại nhưng vẫn đòi tiền hỗ trợ trong thời gian nghỉ học và vẫn được nhận…

Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa cũng buộc các đối tượng trên thu hồi, nộp vào ngân sách hơn 28 triệu trước ngày 20/8. Đồng thời, UBND xã và Trường Tiểu học Suối Bạc tiếp tục kiểm tra rà soát những học sinh được hưởng chế độ nhưng bị sót tên trong danh sách năm 2009, năm 2010; lập lại danh sách ký duyệt theo đúng qui trình gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị cấp bổ sung kinh phí.

Ngọc Hân

 
 

 

Đang tải tin...