Trường có tỷ lệ đỗ kỳ thi quốc gia thấp nhất của Bình Phước là 92,59%

16/07/2019 06:36 Đỗ Hưng
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã công bố Kết quả xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông 2019.

Ngày 15/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước đã công bố Kết quả xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông kỳ thi quốc gia 2019.

Toàn tỉnh Bình Phước có 34 trường Trung học phổ thông ở Thành phố và các huyện. Số học sinh dự thi là 8.365 thí sinh và số học sinh tốt nghiệp là 8.215 học sinh, đạt tỷ lệ 98,21%.

Ảnh Cổng thông tin Điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước.

Toàn tỉnh có 7 trường đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%.

Danh sách các trường lần lượt, gồm: Chuyên Quang Trung, Chuyên Bình Long, Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bình Phước, Hùng Vương, Đồng Phú, Chu Văn An và Trần Phú.

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đồng Tiến có tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp thấp nhất tỉnh đạt 92.59%.


Chi tiết phổ điểm các môn trong kỳ thi quốc gia 2019

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước, kỳ thi quốc gia 2019, môn Sử có 5.315 thí sinh dự thi trong tổng số 5.364 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 49 thí sinh.

Môn Địa có 5.247 thí sinh dự thi trong tổng số 5.292 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 45 thí sinh.

Môn Giáo dục công dân có 4.663 thí sinh dự thi trong tổng số 4.682 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 19 thí sinh.

Bình Phước đã tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế.

Đỗ Hưng