Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 40 hạng trên bảng xếp hạng đại học quốc tế

05/09/2019 18:49 Việt Dũng
(GDVN) - Bảng xếp hạng các trường đại học Webometrics vừa qua đã cho thấy sự tăng hạng đột phá của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU).

Bảng xếp hạng các trường đại học Webometrics năm 2019 đã cho thấy, trong tổng số top 100 trường đại học tốt nhất tại Việt Nam, đã có sự xuất hiện của 22 trường đại học tư thục, tăng 6 trường so với bảng xếp hạng của năm ngoái.

Bảng xếp hạng Webometrics

Bảng xếp hạng các trường đại học Webometrics được xuất bản bởi phòng thí nghiệm Cybermetrics, một đơn vị của Hội đồng nghiên cứu Quốc gia Tây Ban Nha – CSIC, cơ quan nghiên cứu chính tại Tây Ban Nha.

Năm 2019, những vị trí đầu bảng vẫn thuộc về các trường đại học lớn như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh…

Sự cạnh tranh mạnh mẽ đang diễn ra ở phân khúc giữa của bảng xếp hạng. Bên cạnh sự xuất hiện của một số trường mới trong top 100, vị trí các trường trong bảng xếp hạng cũng có sự thay đổi đáng kể như BVU tăng 40 hạng (hạng 97 của năm 2018 so với hạng 57 của năm nay).

Top 10 các trường đại học tại Việt Nam theo bảng xếp hạng của Webometrics (ảnh: Webometrics)

Trường Đại học Thăng Long tăng 1 hạng, Trường Đại học Bình Dương tăng 10 hạng.

Bảng xếp hạng các trường đại học Webometrics được thực hiện hai lần trong một năm kể từ năm 2004. Với dữ liệu được thu thập trong tuần đầu của tháng 1, tháng 7 vào hàng năm, công bố vào cuối tháng, bảng xếp hạng này bao gồm hơn 27.000 cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới.

Top các trường ở giữa theo bảng xếp hạng của Webometrics (ảnh: Webometrics)

Mục tiêu của Webometrics là khuyến khích sự hiện diện của các website học thuật, đăng tải thông tin trên mạng internet, hỗ trợ các sáng kiến truy cập mở (Open Access initiatives) nhằm thúc đẩy việc chuyển giao tri thức khoa học, văn hóa do các trường đại học tạo ra cho xã hội.

UniRank ™

Bên cạnh bảng xếp hạng Webometrics, bảng xếp hạng UniRank ™ là hệ thống xếp hạng giáo dục đại học quốc tế ra đời năm 2005, đã đánh giá và xếp hạng hơn 13.600 trường đại học của 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

UniRank ™ thực hiện việc xếp hạng các đại học thế giới thường niên, dựa trên cơ sở dữ liệu website do chính UniRank ™ khảo sát, nghiên cứu, đánh giá độc lập, không chịu ảnh hưởng và không phụ thuộc vào dữ liệu của các trường cung cấp.

Top 10 các trường đại học tại Việt Nam theo bảng xếp hạng của UniRank ™ (ảnh: UniRank ™ )

Năm 2019, UniRank ™ xếp hạng 67 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam, trong đó có 10 trường đại học tư thục. Đáng chú ý là trong top 10 trường tốt nhất có 3 đại diện của cơ sở giáo dục tư thục.

So với năm 2018, các trường đại học tư thục vẫn chiếm các vị trí giữa bảng xếp hạng, tiêu biểu là Trường BVU đã tăng 20 hạng (từ hạng 54 của năm 2018 lên hạng 34 của năm 2019).

Top các trường ở giữa theo bảng xếp hạng của UniRank ™ (ảnh: UniRank ™ )

UniRank ™ xếp hạng các trường đại học dựa trên các điều kiện sau: Được cấp phép và/hoặc được công nhận kiểm định bởi tổ chức có liên quan đến giáo dục đại học hợp pháp của Việt Nam, cấp bằng đại học có thời gian đào tạo ít nhất 4 năm (bằng cử nhân) hoặc sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) hiện thực hiện các phương thức đào tạo trực tiếp (face to face learning).

Tích lũy tâm, tài, và trí lực

Sự xuất hiện ngày càng nhiều, với thứ hạng ngày càng cải thiện trong các bảng xếp hạng đại học quốc tế, cho thấy vai trò và tầm quan trọng của các trường đại học tư thục ở tại Việt Nam. Kết quả này còn thể hiện cả một quá trình định hướng, đầu tư các nguồn lực nghiêm túc để thực hiện liên tục các hoạt động đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục của các trường để có được.

Theo số liệu thống kê chính thức gần đây nhất (thời điểm ngày 30/5/2018) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam có 235 cơ sở giáo dục đại học, trong đó có 170 trường công lập (chiếm 72%), 65 trường ngoài công lập (chiếm 28%).

Số liệu thống kê sinh viên đại học trong vòng 3 năm, từ 2016 đến 2018 cho thấy có sự tăng trưởng liên tục về quy mô sinh viên học tại các trường đại học tư thục (Tỷ lệ sinh viên trường tư/tổng số sinh viên cả nước tăng từ 13,25% vào năm 2016 lên 15,67% vào năm 2018).

Điều đó cho thấy tầm quan trọng và sự đóng góp của hệ thống các trường đại học tư trong hệ thống giáo dục của cả nước.

Bên cạnh sự tăng trưởng về quy mô sinh viên, chất lượng của các trường đại học tư thục cũng ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, cũng như kỳ vọng của xã hội.

Bên cạnh các trường đại học lớn, các trường tư thục cũng đã xuất hiện ngày càng nhiều tại các bảng xếp hạng đại học quốc tế.

Việt Dũng