Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng có hiệu trưởng mới

26/10/2018 07:19 Việt Duy
(GDVN) - Sau khi nghỉ hưu, Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong đã quyết định về giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định, công nhận Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng.

Theo đó, Hiệu trưởng mới của ngôi trường này là Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng (từ năm 2015 – nay)  – Phó Giáo sư Thái Bá Cần được điều động làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách phát triển khối đại học của Tập đoàn Nguyễn Hoàng.

Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có quyết định công nhận, bổ sung và thay thế Hội đồng quản trị của Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng, bao gồm 11 thành viên.

Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong đánh trống khai giảng năm học mới ở trường Hồng Bàng cách đây vài tuần (ảnh: HIU)

Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong sinh năm 1958, từng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế trong hơn 10 năm, vừa nghỉ hưu cách đây ít tháng.

Ông Hồ Thanh Phong được coi là người có vai trò đóng góp quan trọng, đưa Trường Đại học Quốc tế cho đến nay là trường đại học duy nhất tại Việt Nam sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy và nghiên cứu.

Gần 100% giảng viên, nơi ông Phong đã từng làm Hiệu trưởng, đều đã từng đi du học hay làm việc ở nước ngoài, và sau đó đã trở về, đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

Năm 2017, ông Hồ Thanh Phong được phong danh hiệu Nhà giáo nhân dân, do Chủ tịch nước trao tặng.

Việt Duy