Trường sẽ làm thế nào để sinh viên sư phạm tốt nghiệp có việc làm?

11/05/2018 07:09 Thùy Linh (thực hiện)
(GDVN) - Khoa Toán (Đại học sư phạm Thái Nguyên) đã xây dựng xong chương trình đào tạo giáo viên dạy Toán bằng tiếng Anh và sẽ tuyển sinh vào năm học 2018 – 2019

LTS: Chưa có lúc nào việc đổi mới đào tạo sư phạm và xem xét lại chương trình đào tạo giáo viên trong các trường đại học sư phạm lại trở thành một đòi hỏi cấp thiết đến thế trong giai đoạn hiện nay.

Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có cuộc trao đổi với lãnh đạo Khoa Toán (Đại học Sư phạm Thái Nguyên) để nắm bắt quá trình đào tạo của trường nói chung và Khoa Toán nói riêng đã, đang và sẽ có sự thay đổi ra sao để đội ngũ nhà giáo có chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. 

Tòa soạn trân trọng giới thiệu cùng độc giả cuộc trao đổi này. 


Phóng viên: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết từ 2018 sẽ thay đổi việc đào tạo sư phạm. Vậy riêng đối với khoa Toán thì giáo trình, phương pháp dạy - học - nghiên cứu, các hoạt động kiến tập - thực tập sư phạm, tới đây cải tiến ra sao để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có khả năng tự lập, tự tìm kiếm cơ hội việc làm? 


Lãnh đạo Khoa Toán: Từ năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có thay đổi quan trọng trong đào tạo giáo viên, tuy nhiên tinh thần đổi mới này đã được trường Đại học sư phạm Thái Nguyên nói chung và khoa Toán nói riêng thực hiện ngay từ khi có Nghị quyết 29/NQ- của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 88/NQ/QH về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. 

Hiện, Khoa Toán (Đại học sư phạm Thái Nguyên) đã xây dựng xong chương trình đào tạo giáo viên dạy Toán bằng tiếng Anh và sẽ tuyển sinh vào năm học 2018 – 2019 (Ảnh minh họa: Nhà trường cung cấp)

Từ năm học 2015 – 2016, Khoa đã chủ động rà soát lại chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận năng lực giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Trên cơ sở đó điều chỉnh chương trình đào tạo theo hướng giữ lại các học phần căn cốt của khoa học Toán học đồng thời tăng cường thêm một số học phần dạy kiến thức nghề cho sinh viên, thiết kế lại đề cương môn học nhằm định hướng hoạt động học tập, tự nghiên cứu cho sinh viên. 

Trong quá trình rà soát lại chương trình đào tạo, Khoa đã rà soát lại tất cả tài liệu học tập và tài liệu tham khảo của các học phần thuộc chương trình đào tạo sao cho mỗi học phần có ít nhất là 01 tài liệu học tập và 03 – 05 tài liệu tham khảo. 

Khoa đã chủ động đề nghị với nhà trường đầu tư thêm các đầu sách, đặc biệt là sách bằng tiếng Anh để phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên trong khoa (năm 2017 nhà trường đã mua trên 35 đầu sách tiếng anh cho khoa). 

Bên cạnh việc rà soát lại chương trình đào tạo, Khoa chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tăng cường tự học của sinh viên, trong tất cả các học phần đều phải có giờ lý thuyết, bài tập, thảo luận/thực hành. 

Giáo sư Phạm Hồng Quang và bài toán sinh viên sư phạm không thất nghiệp

Đối với một số học phần có liên quan nhiều đến chương trình môn Toán ở trường phổ thông, ngoài giờ lý thuyết, bài tập, thảo luận/thực hành khoa còn bố trí cho sinh viên đi thực tế môn học ở trường phổ thông để sinh viên có trải nghiệm. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Khoa được đẩy mạnh theo 2 hướng, hướng nghiên cứu cơ bản nhằm đẩy mạnh công bố quốc tế và phục vụ đào tạo sau đại học, hướng nghiên cứu ứng dụng theo hướng giải quyết các vấn đề của giáo dục phổ thông.

Chủ trương "đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng". Vậy, bản thân Khoa Toán đã có kế hoạch kết nối với trường phổ thông trong và ngoài tỉnh cụ thể ra sao để tìm đầu ra (đặc biệt là các trường phổ thông tư thục) cho sinh viên?

Lãnh đạo Khoa Toán:
Sinh viên khoa Toán là những sinh viên khá năng động, ngay từ khi còn là sinh viên, nhiều em đã tham gia giảng dạy trong các trung tâm gia sư hoặc làm gia sư dạy kèm cho các gia đình, tức là các em đã chủ thông tham gia vào thị trường lao động. 

Những năm qua, Khoa và trường cũng đã chủ động giới thiệu các em đến thực tập ở các môi trường khác nhau (công lập và tư thục).

Tới đây, Khoa sẽ tăng cường giới thiệu các em đến thực tập nhiều hơn tại các trường tư thục, đồng thời sẽ tăng cường mạng lưới cựu sinh viên để tìm nhiều cơ hội việc làm hơn cho sinh viên. 

Khoa đã xây dựng xong chương trình đào tạo giáo viên dạy Toán bằng tiếng Anh và sẽ tuyển sinh vào năm học 2018 – 2019, chương trình đào tạo này sẽ giúp cho sinh viên có thể tiếp cận dần với các trường tư thục có vốn đầu tư của nước ngoài nhằm tăng thêm cơ hội việc làm cho sinh viên.

Một số chuyên gia cho rằng, để tránh lãng phí, giảm dần sự mất cân đối cung cầu giữa đào tạo sư phạm và nhu cầu tuyển dụng giáo viên, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên, nên tính toán tăng suất đầu tư trên từng sinh viên sư phạm. Bản thân khoa Toán nghĩ sao về điều này? 

Lãnh đạo Khoa Toán:
Để nâng cao chất lượng đào tạo không thể không nói đến việc tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên. 

Bốn vấn đề liên quan đến quốc sách và thực trạng

Hiện nay, đầu tư cho đào tạo giáo viên có thể nói là thấp nhất trong đầu tư cho đào tạo các ngành nghề khác trong các trường đại học và cao đẳng. 

Do giáo dục có tác động kép, nên tôi cho rằng, môi trường đào tạo ra người thầy phải là môi trường học thuật nhất, sáng tạo nhất, có như vậy họ mới có thể tạo nên những người học chủ động, sáng tạo được.

Với đầu tư cho sinh viên sư phạm như hiện nay thì rất khó cho các trường có thể tạo lập được môi trường học tập lí tưởng như vậy cho sinh viên. 

Trong xu hướng giảm chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường sư phạm để đảm bảo cân đối nhu cầu tuyển dụng giáo viên thì việc tăng suất đầu tư trên từng sinh viên sư phạm càng cần phải làm ngay.

Có như vậy các trường sư phạm mới có đủ điều kiện để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

Trân trọng cảm ơn lãnh đạo Khoa Toán (Đại học sư phạm Thái Nguyên)!. 

Thùy Linh (thực hiện)