Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu xảy ra lạm thu

01/10/2020 07:19 Linh Hương
GDVN- Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng lạm thu.

Liên quan đến công tác chỉ đạo đầu năm học mới, tại cuộc họp báo thường kỳ quý III của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đầu năm học mới, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục, trong đó tiếp tục thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện nhiệm vụ, giải pháp năm học, cũng như chấn chỉnh kịp thời tình trạng lạm thu, tình trạng mất an toàn trường học, tình trạng giới thiệu sách tham khảo (kèm theo danh mục sách giáo khoa) tại một số cơ sở giáo dục.

Ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021. Theo đó, về học phí, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thống nhất quy định mức học phí cụ thể phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn quản lý và tình hình dịch Covid trên địa bàn.

ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở ban ngành có liên quan phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật giá và các văn bản có liên quan.

 Sau vụ thu cả “tiền đánh trống”, Gia Lai yêu cầu lập đường dây nóng xử lạm thu
Sau vụ thu cả “tiền đánh trống”, Gia Lai yêu cầu lập đường dây nóng xử lạm thu

Đặc biệt, cần tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng lạm thu.

Về đảm bảo an toàn trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kiểm tra, rà soát cơ sở vật chất trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh.

Trong đó, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiêm túc thực hiện việc cải tạo và bảo trì cơ sở vật chất trường học đảm bảo an toàn cho học sinh.

Đồng thời, tiến hành rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học để đánh giá lại chất lượng các công trình trong nhà trường, nhất là trong mùa mưa bão; lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên. Kiên quyết không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học đã hết niên hạn sử dụng, không đảm bảo an toàn theo quy định khi chưa được cải cạo, sửa chữa, nâng cấp.

Linh Hương