CEO Vietjet: "Đừng tiết kiệm giấc mơ"!

CEO Vietjet: "Đừng tiết kiệm giấc mơ"!
(GDVN) - Bà Nguyễn Thị Phương Thảo: "Bằng những nỗ lực, ước mơ, chúng tôi là một trong những doanh nghiệp mang đến những thay đổi tích cực trong ngành hàng không".