Ngắm ảnh đẹp cô vợ 9x ‘xì tin’ của đội trưởng Thành Lương (Phần 4)

Hoài Anh
(GDVN) - Huyền Cutie là nickname của Thanh Huyền, cô vợ xinh đẹp của tuyển thủ Phạm Thành Lương. Cái biệt danh ấy đã phần nào cho thấy mức độ ‘xì tin’ của cô gái 9x người Vĩnh Phúc này. (Xem phần 1) (Xem phần 2) (Xem phần 3)
Ảnh chụp tinh nghịch của Thanh Huyền và Thành Lương khi chưa kết hôn.
Ảnh chụp tinh nghịch của Thanh Huyền và Thành Lương khi chưa kết hôn.
Thanh Huyền, cô vợ 9x “xì tin” của tuyển thủ Phạm Thành Lương.
Thanh Huyền, cô vợ 9x “xì tin” của tuyển thủ Phạm Thành Lương.
Thanh Huyền, cô vợ 9x “xì tin” của tuyển thủ Phạm Thành Lương.
Thanh Huyền, cô vợ 9x “xì tin” của tuyển thủ Phạm Thành Lương.
Thanh Huyền, cô vợ 9x “xì tin” của tuyển thủ Phạm Thành Lương.
Thanh Huyền, cô vợ 9x “xì tin” của tuyển thủ Phạm Thành Lương.
Thanh Huyền, cô vợ 9x “xì tin” của tuyển thủ Phạm Thành Lương.
Thanh Huyền, cô vợ 9x “xì tin” của tuyển thủ Phạm Thành Lương.
Thanh Huyền, cô vợ 9x “xì tin” của tuyển thủ Phạm Thành Lương.
Thanh Huyền, cô vợ 9x “xì tin” của tuyển thủ Phạm Thành Lương.
Thanh Huyền, cô vợ 9x “xì tin” của tuyển thủ Phạm Thành Lương.
Thanh Huyền, cô vợ 9x “xì tin” của tuyển thủ Phạm Thành Lương.
Thanh Huyền, cô vợ 9x “xì tin” của tuyển thủ Phạm Thành Lương.
Thanh Huyền, cô vợ 9x “xì tin” của tuyển thủ Phạm Thành Lương.
Thanh Huyền, cô vợ 9x “xì tin” của tuyển thủ Phạm Thành Lương.
Hoài Anh
Đang tải tin...