Hình ảnh "độc" về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P26)

30/03/2012 06:00
Cao Tuân (Tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Cùng cha lên nương, thay mẹ trông em… những hình ảnh vô tư, hồn nhiên trong đời sống hàng ngày của trẻ em vùng cao.
Hình ảnh "độc" về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P26) ảnh 1
Hình ảnh "độc" về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P26) ảnh 2
Hình ảnh "độc" về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P26) ảnh 3
Hình ảnh "độc" về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P26) ảnh 4
Hình ảnh "độc" về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P26) ảnh 5
Hình ảnh "độc" về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P26) ảnh 6
Hình ảnh "độc" về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P26) ảnh 7
Hình ảnh "độc" về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P26) ảnh 8
Hình ảnh "độc" về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P26) ảnh 9
Hình ảnh "độc" về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P26) ảnh 10
Hình ảnh "độc" về trẻ em miền núi không cần lời bình chỉ có ở VN (P26) ảnh 11
Cao Tuân (Tổng hợp từ Internet)