Hôm nay diễn ra hội thảo sắp xếp mạng lưới giáo dục trong bối cảnh tự chủ

12/06/2019 06:06
Trinh Phúc
(GDVN) - Hội thảo lần này là cơ hội để các học giả trao đổi, hợp tác nghiên cứu các vấn đề của hệ thống giáo dục quốc dân để thích ứng với thời đại toàn cầu hóa.

Ngày 12/6, Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ 21”.

Hôm nay diễn ra hội thảo sắp xếp mạng lưới giáo dục trong bối cảnh tự chủ ảnh 1
Việc sắp xếp mạng lưới các trường đại học, trong đó có đại học sư phạm để thích ứng với tình hình mới là một yêu cầu đặt ra lúc này (ảnh minh họa - nguồn dhsphue.edu.vn).

Theo lãnh đạo Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, hội thảo nhằm hướng đến mục tiêu kêu gọi và tạo điều kiện cho các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, các học giả thống nhất quan điểm về:

Quy hoạch Hệ thống giáo dục quốc dân cũng như các mô hình, công nghệ; các chuẩn mực về giáo dục trên thế giới hiện nay; xu hướng trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang diễn ra, để cùng đề xuất các giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam theo đúng tinh thần các Nghị quyết số 29 và Nghị quyết 19 của Trung ương.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng nhằm tạo dựng mạng lưới nghiên cứu giữa các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, các học giả cùng trao đổi, hợp tác nghiên cứu các vấn đề của hệ thống giáo dục quốc dân để thích ứng với thời đại toàn cầu hóa hiện nay, góp phần đưa các Nghị quyết 29 và Nghị quyết 19 sớm đi vào cuộc sống.

Hôm nay diễn ra hội thảo sắp xếp mạng lưới giáo dục trong bối cảnh tự chủ ảnh 2
Gần 400 nhà quản lý, nhà khoa học quốc tế đến Việt Nam thảo luận về giáo dục mở

Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

- Thời gian: 8h00 ngày 12 tháng 6 năm 2019.   

 - Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (207 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại hội thảo lần này sẽ được lắng nghe các tham luận của:

1. Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng: Về Hệ thống giáo dục mở. 

2. Tiến sĩ Phan Chính Thức: Hướng tiếp cận xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực giai đoạn 2011-2030.

3. Giáo sư Lâm Quang Thiệp: Các cản trở lớn trên con đường phấn đấu trở thành đại học đẳng cấp thế giới đối với các trường đại học nước ta.

4. Giáo sư Phạm Tất Dong: Trường đại học trong sự nghiệp xây dựng xã hội học tập, góp phần đào tạo nhân lực chất lượng cao trước bối cảnh phát triển của cách mạng công nghiệp lần thứ tư 2.

5. Ông Trần Đức Cảnh: Một đề xuất cho mô hình phát triển nguồn nhân lực Việt Nam gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội 3.

6. Giáo sư Lê Vinh Danh: Giáo dục đại học Việt Nam 10 năm tới.

7. Giáo sư Đặng Ứng Vận: Bàn về I 4.0, STEM và hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Trinh Phúc