Đô thị mới: 40% chưa được cấp sổ đỏ

29/08/2011 14:58
Theo thống kê của Tổng cục quản lý đất đai, cả nước còn gần 40% đất ở đô thị và gần 50% đất chuyên dùng chưa được cấp sổ đỏ.

Nguyên nhân là do thủ tục cấp giấy ở một số địa phương còn phức tạp, tình trạng cán bộ nhũng nhiễu chưa giảm. Tình trạng vi phạm về đất đai còn phổ biến, nhất là ở các dự án nhà ở tại các thành phố lớn.

Một số quy định về nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận chưa phù hợp với thực tế. Nhiều tổ chức được giao đất không thu tiền sử dụng đất có ý thức kém trong việc đăng ký quyền sử dụng đất.

Vì vậy, mới đây Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu UBND các tỉnh thành tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi chung là giấy chứng nhận) ở địa phương.

Các tỉnh thành được chỉ đạo rà soát, thống kê toàn bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận và hồ sơ đăng ký biến động đất đai đã tiếp nhận chưa giải quyết, số giấy chứng nhận đã ký chưa trao, tập trung lực lượng phấn đấu giải quyết xong các công việc này trước tháng 12/2011.

Đối với những trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp luật đất đai còn tồn đọng, phức tạp, có tính phổ biến thì UBND các tỉnh thành xem xét ban hành quy định cụ thể giải quyết dứt điểm tình trạng này trong hai năm 2011 và 2012 để lập hồ sơ quản lý.

Theo Vnmedia