FrieslandCampina VN được trao “Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015"

08/06/2015 15:27 Nguyên Thảo
(GDVN) - Đây là giải thưởng duy nhất của Bộ TN&MT trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trườ

Mới đây tại tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty FrieslandCampina Việt Nam vinh dự được Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng “Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015”.

Đây là giải thưởng chính thức, duy nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Đại diện Công ty FrieslandCampina Việt Nam vinh dự nhận “Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2015” do Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng.

Giải thưởng được xét tặng 2 năm một lần nhằm động viên khuyến khích phong trào bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế bền vững. Sự kiện năm nay được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức trang trọng nhằm hưởng ứng ngày Môi trường thế giới.

Tiêu chí để được xét tặng trao giải thưởng này là các tổ chức, cá nhân và cộng đồng phải chấp hành tốt các qui định luật pháp của Việt Nam về việc bảo vệ môi trường; có nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc về bảo vệ môi trường trong năm 2013 – 2014 và được các cơ quan có thẩm quyền và cộng đồng ghi nhận; có các hoạt động bảo vệ môi trường thể hiện trách nhiệm xã hội, vì cộng đồng, vì sự phát triển bền vững và hướng tới nền kinh tế xanh.

FrieslandCampina Việt Nam được đánh giá cao với chiến lược sản xuất kinh doanh gắn liền với hoạt động bảo vệ môi trường; các nhà máy đều có hệ thống xử lý chất thải (nước thải, bụi, khí thải, tiếng ồn) đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường cho phép, luôn thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và chất thải nguy hại theo đúng quy định.

Hệ thống xử lý nước thải của FrieslandCampina Việt Nam  được xây dựng và thiết kế theo công nghệ tiên tiến (công nghệ vi sinh vật) với công suất 800m3/ngày đêm.

Hệ thống xử lý nước thải của FrieslandCampina Việt Nam  được xây dựng và thiết kế theo công nghệ tiên tiến (công nghệ vi sinh vật) với công suất 800m3/ngày đêm. Nhà máy cũng thiết kế và xây dựng tách riêng hệ thống thoát nước mưa, còn nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt được thu gom và đưa về hệ thống xử lý nước thải để xử lý trước khi thải ra môi trường.

Nhờ vậy, nước thải từ nhà máy luôn nằm trong tiêu chuẩn cho phép và đã đạt tiêu chuẩn loại A- QCVN 24:2009 (loại cho phép nước xả được xả vào các nguồn tiếp nhận là các nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt) của Bộ Tài nguyên – Môi trường.

Cũng chính nhờ những nỗ lực thực hiện tốt yêu cầu về bảo vệ môi trường và có nhiều đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ môi trường, FrieslandCampina Việt Nam đã được khen thưởng là Doanh nghiệp Xanh của tỉnh Bình Dương trong 2 năm liên tiếp (2012 & 2014) và cũng đã vinh dự được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao giải thưởng Vì môi trường xanh Quốc gia năm 2013

Nguyên Thảo