Quỹ bình ổn xăng dầu còn hơn 55 tỷ đồng

09/07/2013 13:10 Ngọc Quang
(GDVN) - Ngày 9/7, Bộ Tài chính đã công bố tình hình trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ BOG giá xăng dầu tính đến thời điểm tháng 6/2013. Theo đó, số dư Quỹ BOG đến hết ngày 30/6/2013: 55,467 tỷ đồng.

Việc công khai Quỹ BOG, sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp và người dân giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ BOG xăng dầu cũng như giám sát việc điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường mà Chính phủ và các bộ, ngành đang kiên trì thực hiện.

Trong Chương trình - Dân hỏi Bộ trưởng trả lời tối 23/6, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã khẳng định: “Quỹ BOG được trích lập vào một khoản tiền cụ thể nằm trong giá cơ sở của giá xăng dầu, nghĩa là được hình thành từ tiền của người sử dụng xăng dầu. Cho nên đòi hỏi phải công khai, minh bạch Quỹ này là một nhu cầu rất chính đáng và Quỹ được hình thành như một van xả để đảm bảo bình ổn giá cả xăng dầu của chúng ta trên thị trường khi giá thế giới có biến động”.

Bộ trưởng cũng cho biết, xăng dầu là mặt hàng rất thiết yếu trong sản xuất và đời sống của nhân dân và DN, Bộ Tài chính sẽ liên tục cập nhật báo cáo tình hình quản lý và sử dụng Quỹ BOG xăng dầu và sẽ công bố công khai vào tháng đầu quý, qua đó công khai, minh bạch Quỹ BOG.

Bộ Tài chính cho biết, Quỹ BOG đã góp phần ổn định thị trường xăng dầu trong nước thời gian qua. Ảnh minh họa, nguồn internet.

Quỹ BOG được trích lập bằng một khoản tiền cụ thể, cố định trong giá cơ sở theo quy định là 300 đồng/lít (kg) của lượng xăng dầu thực tế tiêu thụ và được xác định là một khoản mục chi phí trong cơ cấu giá cơ sở của Thương nhân đầu mối. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh mức trích lập, thời điểm trích lập Quỹ BOG cho phù hợp với biến động của thị trường và có thông báo để các thương nhân đầu mối thực hiện.

Việc trích lập Quỹ BOG không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chỉ được sử dụng Quỹ Bình ổn giá vào mục đích bình ổn giá xăng dầu trong nước theo chỉ đạo của Liên Bộ Tài chính - Công Thương. Quỹ BOG được hạch toán vào tài khoản riêng và chỉ được sử dụng vào mục đích bình ổn giá, nghiêm cấm sử dụng vào mục đích khác. Doanh nghiệp không được phép tự động trích, tự động sử dụng tiền từ Quỹ BOG.

Trong quá trình điều hành giá xăng dầu, khi thay đổi mức trích, mức chi sử dụng Quỹ BOG, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đều có thông cáo báo chí gửi các cơ quan thông tấn báo chí về để giúp dư luận hiểu rõ hơn về định hướng điều hành của Liên Bộ, góp phần đảm bảo công khai, minh bạch trong điều hành giá xăng dầu.

Về tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ BOG từ ngày 01/01/2013 đến hết ngày 30/6/2013

1.     Số dư Quỹ BOG đến 01/01/2013: 756,383 tỷ đồng.

2.     Tổng số trích Quỹ BOG đến ngày 30/6/2013: 2.231,452 tỷ đồng.

3.     Tổng số sử dụng Quỹ BOG đến ngày 30/6/2013: 2.932,368 tỷ đồng.

4.     Số dư Quỹ BOG đến hết ngày 30/6/2013: 55,467 tỷ đồng.

Ngọc Quang