Sắp xóa tên ngân hàng TNCP Đại Á

25/09/2013 15:51 Hồng Minh
(GDVN) - Theo Đề án sáp nhập DaiABank vào HDBank, ngân hàng sau khi sáp nhập vẫn lấy tên là Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), các phiên giao dịch sẽ chính thức xóa tên Ngân hàng TNCP Đại Á (DaiABank).
Thông tin từ Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) cho biết ngày 28/9 tới đây HDBank sẽ tổ chức Đại hội cổ đông bất thường nhằm thông qua Đề án và các tài liệu liên quan đến việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Á vào HDBank.

Dự kiến Đại hội cổ đông bất thường của HDBank sẽ diễn ra tại TP.HCM. Theo Đề án, sau khi sáp nhập DaiABank vào HDBank, ngân hàng mới vẫn lấy tên là Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank), vốn điều lệ tăng từ 5.000 tỷ đồng lên 8.100 tỷ đồng với tổng số tài sản lên tới 77.244 tỷ đồng. Mục tiêu tài chính trong 3 năm tiếp theo sẽ tăng tổng tài sản từ 77.244.663 triệu đồng lên  92.656.913 triệu đồng năm 2014 và lên 111.979.427 năm 2015, tăng 20,4%.

Sau khi sáp nhập DaiABank vào HDBank, các phiên giao dịch sẽ chính thức xóa tên Ngân hàng TNCP Đại Á

Cùng với đó lợi nhuận trước thuế sẽ tăng từ 723.197 triệu đồng năm 2013 lên 1.001.022 triệu đồng năm 2014 và 1.302.476 triệu đồng năm 2015. Vốn điều lệ tăng từ 8.100 tỷ đồng lên 9.325 tỷ đồng năm 2015.


Riêng về vấn đề nhân sự cấp cao của HDBank, sau khi sáp nhập giữ nguyên vị trí lãnh đạo của HDBank trước kia. Cụ thể, Hội đồng quản trị vẫn là 7 thành viên được bầu cho trước đó và sẽ bổ sung ít nhất 2 thành viên mới tùy theo tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông. Các chức danh Ban kiểm soát, Tổng giám đốc không có gì thay đổi.


Về người lao động, dự kiến sau khi sáp nhậpp số cán bộ của HDBank sẽ tăng lên 3.600 người, theo đó nhân sự cao cấp của DaiABank sau khi sáp nhập sẽ được bố trí vào các vị trí hợp lý tại HDBank. Với người lao động của DaiABank sau khi sáp nhập nếu tiếp tục ở lại làm việc sẽ được hưởng các chế độ, hợp đồng lao động như trước đó.

Việc chuyển đổi vốn cổ phần sẽ tính theo công thức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu của DaiABank sẽ được chuyển đổi ngang bằng 1 cổ phiếu của HDBank (trị giá 10.000 đồng/cổ phiếu). Theo đó, tất cả cổ đông hiện hữu của DaiABank sẽ trở thành cổ đông HDBank. Dự kiến việc chuyển đổi cổ phiếu sẽ được diễn ra trong quý 1 năm 2014. 

Sau khi sáp nhập, các phiên giao dịch sẽ chính thức xóa tên Ngân hàng TNCP Đại Á.

Hồng Minh