Thao túng thị trường chứng khoán bị phạt tới 1,2 tỷ đồng

11/10/2013 09:16 Ngọc Quang
(GDVN) - Đây là một trong những nội dung quan trọng của Nghị định 108 thay thế Nghị định 85 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán vừa được Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành.

Theo đó, để tăng cường tính răn đe, phòng ngừa vi phạm trên thị trường, NĐ108 có đưa ra chế tài tăng nặng rất cụ thể:

Để xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, ảnh hưởng đến tính công bằng, minh bạch và hoạt động ổn định của thị trường chứng khoán (TTCK), tạiNghị định đã nâng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm như: Hành vi không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật (mức phạt từ 200 - 300 triệu đồng); Hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy phép hoặc chấp thuận (mức phạt từ 200 - 300 triệu đồng); Không xây dựng hệ thống quản lý tách bạch tiền của khách hàng hoặc không quản lý tách bạch tiền gửi giao dịch chứng khoán của từng khách hàng hoặc không quản lý tách bạch tiền của khách hàng với tiền của công ty chứng khoán.

Trường hợp trực tiếp nhận và chi trả tiền giao dịch chứng khoán của khách hàng (mức phạt từ 150 - 200 triệu đồng); lập, xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, hồ sơ niêm yết có thông tin sai sự thật hoặc che giấu sự thật hoặc sai lệch nghiêm trọng (mức phạt từ 300 - 400 triệu đồng); hành vi vi phạm cam kết không chuyển vốn huy động được ra nước ngoài, không rút vốn tự có đối ứng trong thời hạn dự án được cấp phép của tổ chức nước ngoài chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam (mức phạt từ 500 - 600 triệu đồng); hành vi giao dịch nội bộ (mức phạt từ 800 triệu - 01 tỷ đồng); Hành vi gian lận hoặc tạo dựng, công bố thông tin sai sự thật nhằm lôi kéo, xúi giục việc mua, bán chứng khoán (mức phạt từ 1,2 - 1,4 tỷ đồng); hành vi thao túng thị trường chứng khoán (mức phạt từ 01 - 1,2 tỷ đồng); hành vi tổ chức thị trường chứng khoán trái pháp luật (mức phạt từ 1,8 - 02 tỷ đồng)…

Nghị định 108 cũng nâng mức phạt với các hành vi vi phạm về quản trị công ty đại chúng. Đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người được ủy quyền công bố thông tin của công ty đại chúng vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến công ty phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng. Đồng thời, phạt tiền từ 70 triệu đến 100 triệu đồng với vi phạm quy định về quyền của cổ đông; về bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát; về triệu tập, tổ chức họp và thông qua quyết định của ĐHCĐ, HĐQT, Ban kiểm soát...

Ngoài thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chánh Thanh tra UBCKNN và Chủ tịch UBCKNN, tại Nghị định bổ sung thẩm quyền xử phạt của Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của UBCKNN.

Theo đó, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của UBCKNN được quyền phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng đối với tổ chức, 50 triệu đồng đối với cá nhân và được áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định.

Ngọc Quang