Thu nhập trăm triệu đồng/tháng mới "sống được" ở những thành phố này

(GDVN) - Ngân hàng UBS vừa công bố 20 thành phố đắt đỏ nhất thế giới. Thống kê được dựa trên chi phí thực phẩm tính theo rổ 39 loại thực phẩm, chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng, chi phí dịch vụ bao gồm chi trả cho người giúp việc, ăn nhà hàng, cửa hàng làm tóc, truyền hình, Internet và điện thoại.

 

1. OSlo (Na Uy)
Chi phí thực phẩm hàng tháng: 599 USD (tức gần 12 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng: 2.290 USD (tức gần 46 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 1.270 USD (tức 25,4 triệu đồng)
Chi phí thuê nhà: 1.970 USD/tháng (tức hơn 39 triệu đồng)
2. Zurich (Thụy Sĩ)
 Chi phí thực phẩm hàng tháng: 704 USD (tức hơn 14 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng 2.290 USD (tức hơn 45,8 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 1120 USD (tức hơn 22,4 triệu đồng)
Chi phí thuê nhà: 2250 USD/tháng (tức 45 triệu đồng)
3. Tokyo (Nhật Bản)
Chí phí thực phẩm hàng tháng: 927 USD (tức hơn 18,5 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng: 3100 USD (tức 62 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 930 USD (tức 18,6 triệu đồng)
Chi phí thuê nhà: 1630 USD/tháng (tức 32,6 triệu đồng)
4. Genevo (Thụy Sĩ)
 Chi phí thực phẩm hàng tháng: 714 USD/tháng (tức hơn 14,2 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng: 2.000 USD (tức hơn 40 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 1080 USD (tức hơn 21,6 triệu đồng)
Chi phí thuê nhà: 1570 USD/tháng (tức hơn 31 triêu đồng)
5: Copenhagen (Đan Mạch)
 Chi phí thực phẩm hàng tháng: 567 USD (tức hơn 11,3 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng: 2100 USD (tức 42 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 950 USD (tức 19 triệu đồng)
Chi phi thuê nhà: 1.100 USD/tháng (tức 22 triệu đồng)
6. Newyork (Mỹ)
Chi phí thực phẩm hàng tháng: 552 USD (tức hơn 11 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng: 1550 USD (tức hơn 31 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 1000 (tức hơn 20 triệu đồng)
Chi phí thuê nhà: 3350 USD/tháng (tức  67 triệu đồng/tháng)
7. Lucxembua (Lucxembua)
Chi phí thực phẩm hàng tháng: 525 USD (tức hơn 10 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng: 2400 triệu đồng (tức 48 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 860 USD (tức 17,2 triệu đồng)
Chi phí thuê nhà hàng tháng: 1810 USD (tức hơn 36 triệu đồng)
8: Stockhom (Thụy Điển)
 
Chi phí thực phẩm hàng tháng: 553 USD (tức hơn 11 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng: 2000 USD (tức hơn 40 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 890 USD (tức hơn 17,8 triệu đồng)
Chi phí thuê nhà hàng tháng: 1180 USD/tháng (tức hơn 23 triệu đồng)
9: Caracas (Venezuela)
Chi phí thực phẩm hàng tháng: 689 USD/tháng (tức hơn 13,7 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng: 1470 USD (tức hơn 29,4 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 690 USD (tức hơn 13,8 triệu đồng)
Chi phí thuê nhà hàng tháng: 2100 USD/tháng (tức 42 triệu đồng)
10: Luân Đôn (Anh)
Chi phí thực phẩm hàng tháng: 436 USD (tức hơn 8,7 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng:1280 USD (tức 25,6 triêu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng:760 USD (tức 15,2 triệu đồng)
Chi phí thuê nhà hàng tháng: 1980 USD/tháng (tức 39,6 triệu đồng)
11: Helsinki (Phần Lan)
 Chi phí thực phẩm hàng tháng:497 USD (tức hơn 9.9 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng: 1810 USD (tức hơn 36,2 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 840 USD (tức 16.8 triệu đồng)
Chi phí thuê nhà: 1440 USD/tháng (tức hơn 28,8 triệu đồng)
12. Frankfurt (Đức).
Chi phí thực phẩm hàng tháng: 439 USD (tức hơn 8.7 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng: 1730 USD (tức hơn 34,6 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 710 USD (tức hơn 14,2 triệu đồng)
Chi phí thuê nhà: 1280 USD/tháng (tức 25,6 triệu đồng)
13. Munich (Đức)
 Chi phí thực phẩm hàng tháng: 500 USD tức hơn 10 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng: 1960 USD (tức 39.2 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 710 USD (tức hơn 14,2 triệu đồng)
Chi phí thuê nhà:  970 USD/tháng (tức 19,4 triệu đồng)
14. Paris (Pháp)
Chi phí thực phẩm hàng tháng: 523 USD (tức hơn 10,4 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng: 2430 USD (tức hơn 48 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 770 USD (tức 15,4 triệu đồng)
Chi phí thuê nhà:  1670 USD/tháng (tức 33,4 triệu đồng)
15. Sydney (Australia)
 Chi phí thực phẩm hàng tháng: 509 USD (tức hơn 10,1 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng: 1400 USD (tức 28 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 680 USD (tức 13,6 triệu đồng)
Chi phí thuê nhà: 1640 USD/tháng (tức 32,8 triệu đồng)
16. Montreal (Canada)
 Chi phí thực phẩm hàng tháng: 519 USD (tức hơn 10.3 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng: 1730 USD (tức 34,6 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 690 USD (tức 13,8 triệu đồng)
Chi phí thuê nhà: 1360 USD/tháng (tức 27,2 triệu đồng)
17. Viên (Áo)
Chi phí thực phẩm hàng tháng: 504 USD (tức hơn 10 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng: 2020 USD (tức hơn 40,4 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 680 USD (tức 13,6 triệu đồng)
Chi phí thuê nhà: 980 USD/tháng (tức 19.6 triệu đồng)
18. Milan (Italia)
Chi phí thực phẩm hàng tháng: 487 USD (tức hơn 9,7 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng:2040 USD (tức hơn 40,8 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 710 USD (tức hơn 14,2 triệu đồng)
  Chi phí thuê nhà trung bình: 1260 USD/tháng (tức hơn 25 triệu đồng)
19. Rome (Italia)
Chi phí thực phẩm hàng tháng: 497 USD (tức hơn 9.9 triệu đồng)
Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng: 1.740 USD (tức hơn 34,8 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 690 USD (tức hơn 13,8 triệu đồng)
Chi phí thuê nhà trung bình: 1.810 USD/tháng (tức hơn 36 triệu đồng)
20. Chicago Illinois
 
Chi phí thực phẩm hàng tháng: 460 USD (tức 9,2 triệu đồng)
  Chi phí quần áo cho một cặp vợ chồng: 1.940 USD (tức hơn 38 triệu đồng)
Chi phí dịch vụ hàng tháng: 770 USD (tức 15,4 triệu đồng)
Chi phí thuê nhà trung bình: 1.400 USD/tháng (tức hơn 28 triệu đồng)
Bảo Khánh (theo BI)
Đang tải tin...