Thủ tướng yêu cầu phải tôn trọng, trả lời "tới nơi, tới chốn" cho doanh nghiệp

30/04/2016 07:34 Phương Linh
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các lãnh đạo các Bộ, ngành phải trả lời ‘tới nơi, tới chốn’, tôn trọng doanh nghiệp, tránh tình trạng ‘nước đổ lá khoai".

Chiều ngày 29/4, ngay sau khi lắng nghe các ý kiến, bức xúc của cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì buổi họp với lãnh đạo các Bộ, ngành ở trung ương để thảo luận, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp.

Trao đổi tại cuộc họp, toàn bộ lãnh đạo các Bộ, ngành đều khẳng định sẽ nhanh chóng, khẩn trương giải quyết, trả lời các kiến nghị của doanh nghiệp, với tinh thần phục vụ, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Các Bộ, ngành sẽ đề ra những chương trình hành động cụ thể để hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời mong muốn chính bản thân các doanh nghiệp phải nỗ lực vươn lên, đề cao trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năng lực của cả hệ thống trong thực thi công vụ, trong đổi mới sáng tạo là rất quan trọng, chứ không phải chỉ riêng người đứng đầu hệ thống.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo các Bộ ngành chiều 29/4 (ảnh: VGP)

Chính vì thế, ông Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, người đứng đầu Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải tự chủ động, chứ không phải chỉ nói mạnh trong hội trường, nhưng lại không có giải pháp tháo gỡ trong thực tế.

Người đứng đầu Chính phủ đã yêu cầu, toàn bộ những kiến nghị, khó khăn của các doanh nghiệp nêu ra trong buổi sáng 29/4 phải được Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam chuyển ngay cho các Bộ trưởng trả lời, trên tinh thần đổi mới, quyết liệt, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, việc trả lời này phải được thực hiện ‘tới nơi, tới chốn’, tôn trọng doanh nghiệp, tránh tình trạng ‘nước đổ lá khoai, gió vào nhà trống’.

Về một số nội dung liên quan đến việc sử dụng ngân sách thì phải trả lời sớm cho doanh nghiệp được biết, nhưng phải phù hợp với ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa nhiều hơn nữa.

Đối với những vấn đề nào mà các Bộ, Chính phủ cảm thấy phân cấp được, thì thực hiện việc phân cấp mạnh mẽ cho địa phương, tránh việc ‘chạy lên, chạy xuống’. Việc phân cấp, giao quyền này theo Thủ tướng là nhằm để Chính phủ thực hiện đúng chức năng là kiến tạo phát triển.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cần phài quan tâm, xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn để phát triển đồng đều, tạo ra một cuộc cách mạng trong việc xây dựng nông thôn mới, rà soát lại nguồn lực, danh mục và cách triển khai, để sử dụng có hiệu quả quỹ hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng còn mong các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh, luôn nỗ lực và không chỉ dựa vào Nhà nước.

Phương Linh