Xóa tư cách nguyên Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh với ông Võ Kim Cự

16/08/2017 12:31 Ngọc Quang
(GDVN) - Ngoài ra, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang bị kỷ luật cảnh cáo; xóa tư cách nguyên Thứ trưởng đối với ông Nguyễn Thái Lai và ông Bùi Cách Tuyến.
Xóa tư cách nguyên Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh với ông Võ Kim Cự. ảnh: Tuổi trẻ.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thi hành kỷ luật 4 cá nhân nguyên là lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh do đã có những vi phạm liên quan đến Dự án Formosa Hà Tĩnh gây ra sự cố môi trường rất nghiêm trọng tại 4 tỉnh miền Trung.

Cụ thể, tại Quyết định 1199/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tại Quyết định 1201/QĐ-TTg, Quyết định 1202/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011- 2015 đối với ông Nguyễn Thái Lai và ông Bùi Cách Tuyến.

Tại Quyết định 1200/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2005 - 2010 và nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Võ Kim Cự.

Ngọc Quang