Yêu cầu công khai kết quả rà soát việc đấu giá quyền sử dụng đất ở Hải Dương

19/10/2018 06:16 Nhật Minh
(GDVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có chỉ đạo liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng khu đất 17.045 m2 ở Khu hành chính tập trung Hải Dương.

Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của việc đấu giá quyền thuê lô đất 17.045 mtại Khu hành chính tập trung, không để thất thoát tài sản của nhà nước.

Công khai kết quả rà soát việc đấu giá để người dân giám sát việc thực hiện pháp luật về đất đai tại địa phương.

Nhật Minh