BST: Giày Đông cho Nam giới

05/12/2011 09:01 Theo 24h
Được làm từ da bò Italy, đế giày cấu tạo bởi những hoạt chất cao su tự nhiên và những loại gỗ chống mòn, ma sát là BST giày của Caosang Việt Nam mùa Đông này.
Chất liệu: Da bò Ý
Đế: Cao su ép gỗ
Chiều cao: 7.5cm
Chất liệu: Da bò Ý
Đế: Cao su ép gỗ
Chiều cao: 7cm
Chất liệu: Da bò Ý
Đế: Cao su ép gỗ
Chiều cao: 7cm
Chất liệu: Da bò Ý
Đế: Cao su ép gỗ
Chiều cao: 7.5cm
Chất liệu: Da bò Ý
Đế: Cao su ép gỗ
Chiều cao: 7.5cm
Chất liệu: Da bò Ý
Đế: Cao su ép gỗ
Chiều cao: 7cm
Chất liệu: Da bò Ý
Đế: Cao su ép gỗ
Chiều cao: 7cm
Chất liệu: Da bò Ý
Đế: Cao su ép gỗ
Chiều cao: 7cm
Chất liệu: Da bò Ý
Đế: Cao su ép gỗ
Chiều cao: 7cm
Chất liệu: Da bò Ý
Đế: Cao su ép gỗ
Chiều cao: 9cm
Chất liệu: Da bò Ý
Đế: Cao su ép gỗ
Chiều cao: 9cm
Chất liệu: Da bò Ý
Đế: Cao su ép gỗ
Chiều cao: 7.5cm
Chất liệu: Da bò Ý
Đế: Cao su
Chiều cao: 9cm
Chất liệu: Da bò Ý
Đế: Cao su
Chiều cao: 6cm
Theo 24h