CTG - cổ phiếu ngân hàng sinh lời cao nhất

(GDVN) - Năm 2012, cổ phiếu CTG của VietinBank mang lại cho cổ đông tỷ lệ sinh lời 66%, vượt xa các cổ phiếu khác trong ngành ngân hàng. Đây cũng là mức sinh lời cao so với cổ phiếu khác trên HSX và HNX...
 

Từ khi được chính thức giao dịch, cổ phiếu ngân hàng được ví như “cổ phiếu vua” và luôn được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư. Tuy nhiên, từ đầu năm 2012 đến nay, giá cổ phiếu ngân hàng biến động mạnh theo xu hướng tăng vào thời điểm đầu năm và sau đó có xu hướng giảm trong thời gian gần đây, đặc biệt là khi liên tục xuất hiện những thông tin bất lợi về ngành ngân hàng. Bài viết này nhằm xác định việc đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng nào có hiệu quả nhất tính từ đầu năm 2012 đến cuối quý 3/2012. Trong bài phân tích này, chúng tôi lựa chọn một số cổ phiếu ngân hàng trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX) và Hà Nội (HNX) như: VCB, CTG, MBB,...

Thu nhập từ biến động giá cổ phiếu

Để loại bỏ yếu tố tác động của việc chia tách cổ phiếu, chúng tôi sử dụng giá điều chỉnh của các cổ phiếu để phân tích biến động về giá. Diễn biến giá của các cổ phiếu ngân hàng trong thời gian nghiên cứu được thể hiện ở bảng 1.

Bảng 1: Biến động giá của các cổ phiếu ngân hàng

 

Giá ngày 28/9/2012

Giá ngày 4/1/2012

Chênh lệch

CTG

17.600

13.700

28,47%

VCB

24.600

19.400

26,80%

EIB

14.400

12.800

12,50%

ACB

16.400

19.300

-15,03%

STB

20.000

16.000

25,00%

MBB

13.200

10.100

30,69%

Nguồn: dựa trên số liệu của HSX và HNX theo giá điều chỉnh.

Căn cứ vào giá điều chỉnh của các cổ phiếu, nhà đầu tư trong 3 quý năm 2012 đều thu được mức chênh lệch tương đối lớn về giá của các cổ phiếu này. Mức tăng giá trong năm 2012 cao nhất thuộc về MBB (31%), tiếp theo là CTG (28%), VCB (27%) và STB (25%).

Thu nhập từ cổ tức và các lợi ích khác
Bên cạnh lợi ích thu được từ chênh lệch giá cổ phiếu, nhà đầu tư còn được nhận cổ tức và các lợi ích khác như quyền mua cổ phiếu từ doanh nghiệp niêm yết. Thống kê về cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu và bằng quyền mua cổ phiếu với mức giá ưu đãi của các cổ phiếu được thể hiện ở bảng 2.

Bảng 2: Thu nhập từ cổ tức và các lợi ích khác của các cổ phiếu

 

CTG

VCB

EIB

ACB

MBB

Tiền mặt

-

12%

19,30%

20%

5,00%

Cổ phiếu

29,60%

-

-

-

-

Quyền mua

-

-

-

-

21,90%

Tổng thu nhập

38,02%

12%

19,30%

20%

30,24%

Nguồn: Thông báo chia cổ tức của các ngân hàng niêm yết

Trong năm 2012, ngoài việc ngân hàng VCB, ACB và EIB chia cổ tức bằng tiền mặt và STB là ngân hàng chưa thực hiện chia cổ tức cho cổ đông, MBB thực hiện quyền mua cổ phiếu ưu đãi bằng mệnh giá với tỷ lệ 21,9% và CTG chia thưởng bằng cổ phiếu với tỷ lệ 29,6%. Như vậy, thu nhập thực tế của CTG và MBB (nếu thực hiện quyền mua ưu đãi) sẽ không chỉ bao gồm tỷ lệ chia thưởng hoặc mua ưu đãi mà cổ đông còn được hưởng lợi do cổ phiếu tăng giá. Mức thu nhập thực của hai cổ phiếu này được tính dựa trên giá cổ phiếu vào ngày 28/9/2012.

Xét về thu nhập thực từ cổ tức và quyền mua ưu đãi trong 3 quý đầu năm 2012, cổ phiếu CTG chiếm vị trí cao nhất với mức trên 38%, tiếp theo đó là MBB với trên 30% (nếu nhà đầu tư thực hiện quyền mua cổ phiếu ưu đãi bằng mệnh giá). ACB và EIB có mức thu nhập từ cổ tức cho cổ đông ở mức xấp xỉ 20% còn VCB ở mức 12%.

Tỷ lệ sinh lời từ đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng
Tỷ lệ sinh lời từ việc đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng sẽ bao gồm thu nhập do chênh lệch giá và thu nhập từ cổ tức và các lợi ích khác. Đây chính là mức thu nhập thực sự mang lại cho nhà đầu tư khi họ tất toán hay hiện thực hóa lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình.

Bảng 3: Tỷ lệ sinh lời từ đầu tư vào cổ phiếu các ngân hàng

 

Thay đổi giá

Cổ tức, tiền mặt, quyền mua

Tỷ lệ sinh lời

CTG

28,47%

38,02%

66,49%

VCB

26,80%

12,00%

38,80%

EIB

12,50%

19,30%

31,80%

ACB

-15,03%

20,00%

4,97%

STB

25,00%

-

25,00%

MBB

30,69%

30,24%

60,93%

Mặc dù MBB có mức tăng giá cao nhất nhưng tỷ lệ sinh lời khi đầu tư vào cổ phiếu ngân hàng trong 3 quý đầu năm 2012 chỉ ở vị trí thứ hai. Tỷ lệ sinh lời cao nhất thuộc về CTG với 66% do nhà đầu tư có được thu nhập lớn từ việc chênh lệch giá của cổ phiếu thưởng. Cổ phiếu VCB có mức sinh lời cao thứ 3.

Như vậy, trong năm 2012, cổ phiếu CTG giữ vị trí số 1 khi mang lại cho cổ đông tỷ lệ sinh lời 66%, vượt xa các cổ phiếu khác trong ngành ngân hàng. Đây cũng là tỷ lệ sinh lời ở mức rất cao so với cổ phiếu của các ngành khác được giao dịch trên HSX và HNX.


Nguyên nhân khiến CTG giữ vững vị trí số 1 về tỷ lệ sinh lời cho cổ đông là do VietinBank có kết quả kinh doanh tốt, tình hình tài chính vững mạnh. Đây là ngân hàng đứng đầu trong khối ngân hàng cổ phần về vốn điều lệ; đứng thứ hai về vốn chủ sở hữu cũng như tổng tài sản với hệ thống mạng lưới lớn nhất gồm 1 Sở giao dịch, 151 chi nhánh, trên 1000 phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm tại 63 tỉnh/thành. Theo kế hoạch tăng vốn qua phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược thứ hai trong năm 2012, VietinBank sẽ trở thành ngân hàng cổ phần có vốn chủ sở hữu lớn nhất trong khối ngân hàng cổ phần.

Cùng với việc tiên phong trong việc bán cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngoài, mở chi nhánh ở Châu Âu, VietinBank còn là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam phát hành thành công 250 triệu USD trái phiếu quốc tế vào tháng 5/2012 và niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore. Ngay sau đợt phát hành này, VietinBank đã nhận được sự quan tâm hợp tác của nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng lớn trên toàn cầu. Sự kiện trên đã khẳng định vị thế, thương hiệu của VietinBank trên trường quốc tế, đưa VietinBank trở thành “Best Borrower in Vietnam” theo bình chọn của Tạp chí FinanceAsia vào tháng 10/2012.

Nguyễn Trung Hậu
Đang tải tin...