Kẻ sọc trắng - đen: Xu hướng cho mùa Thu 2011

15/09/2011 14:44 Theo LĐ
Trong các xu hướng 'hot' của Thu 2011 - kẻ sọc đen trắng đang bùng nổ trên các sàn diễn, trong các cửa hàng, trên đường phố...

Theo LĐ