Khi giám thị “gà bài” cho thí sinh

18/03/2017 07:42
(GDVN) - Quy định thì chặt chẽ, tập huấn thì nghiêm túc, ban bệ coi thi thì đầy đủ, nhưng không hiểu sao một số cán bộ, giáo viên làm giám thị coi thi vẫn mắc sai phạm.