Giáo dục Việt Nam được gì khi áp dụng VNEN?

20/09/2016 07:00
(GDVN) - Thực tế cho thấy khi điều kiện khó khăn, năng lực giáo viên hạn chế thì dù mô hình có tốt tới đâu thì hiệu quả của nó cũng chỉ tới một giới hạn nhất định.