Vì sao phải cúng giao thừa giữa sân?

21/01/2012 06:56
Vả lại tục ta ăn tết, không có ý vị gì là cao xa. Xem như tục châu Âu trong một năm cũng có tết này tết nọ, nhưng trừ ra một ngày đầu năm

Phát hiện gà lạ 4 chân ở Quảng Nam

02/01/2012 13:02
Dù đã nhiều đời sống bằng nghề nuôi gà nhưng tôi chỉ mới nghe ông bà, cha mẹ kể lại chuyện gà 3 chân, còn chuyện gà 4 chân thì chưa hề nghe….