Chuyện ít viết về "vua hàng hải" Việt Nam thế kỷ XX

19/09/2012 15:37
(GDVN) - Sớm mồ côi cha, một mình phụ giúp mẹ sau được người một người giàu họ Bạch nhận làm con nuôi cho ăn học. Với khát vọng làm giàu, từ bàn tay trắng trải qua nhiều thăng trầm Bạch Thái Bưởi (1874 - 1932) trở thành doanh nhân giàu có, đóng góp nhiều cho sự phát triển hàng hải, phát triển văn hóa. Không chỉ được tôn xưng "ông vua hàng hải", "cậu ký đường thủy", "chúa sông Bắc Kỳ"... hơn hết ở Bạch Thái Bưởi là chân dung một doanh nhân có lòng tự tôn dân tộc rất cao.