Bàng hoàng nữ sinh kiêm… gái bán dâm (I)

02/02/2012 08:13
Khi đã trở thành gái bán dâm chuyên nghiệp, cái mác “sinh viên”, học sinh THPT (cá biệt có nơi nữ sinh còn đang là học sinh THCS) dường như là một tấm thẻ.