Những điều ít biết về GS Đàm Thanh Sơn trên đất Mỹ

14/11/2012 07:51
GS Emil Martinec, Giám đốc Viện Enrico Fermi, nhận xét: “Đàm Thanh Sơn là một trong số rất ít nhà vật lý lý thuyết đứng đầu thế hệ ông, là tinh hoa hiếm thấy; công trình của ông có tầm ảnh hưởng rộng lớn bậc nhất”.