"Đổi mới giáo dục và món nợ với cha ông"

(GDVN) - Nếu không có cách làm tốt hoặc né tránh bản chất của vấn đề thì sẽ không thay đổi được. Làm một hồi, vất vả và tốn kém, nhưng cuối cùng thì vẫn như cũ.

Cả dòng họ kiện cô cháu gái vì "mưu nẫng" từ đường 300 năm tuổi

(GDVN) - Tin tưởng cháu gái, dòng họ Hoàng ở Uy Nỗ, huyện Đông Anh đồng ý cho bà Hoàng Thị Hồng làm thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích nhà thờ họ đã có hàng trăm năm. Sau khi có sổ bà Hồng lại làm thủ tục chuyển cho nhà chồng khiến dòng họ Hoàng bức xúc.
Đang tải tin...