Cứ vai vế mà ngồi!

08/07/2012 15:01
Vai vế mà ngồi không chỉ để thể hiện sự oai vệ mà còn làm dịu cơn nóng nữa!