Thủ tướng bổ nhiệm 3 Thứ trưởng

14/04/2018 16:52
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.