Trên bảo, dưới ...cãi!

(GDVN) - Cãi có kết quả là ông Võ Kim Cự, sau khi “lên báo cãi mấy câu”, sau được bầu vào Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nếu mà “cãi” tiếp ông sẽ trở thành “ông gì"?

Vay tương lai

(GDVN) - Vay tài nguyên,nhưng không trả lại nguyên vẹn thì gọi là “ăn quỵt”, chẳng lẽ đó không phải là nỗi xấu hổ lớn nhất của bậc làm cha mẹ?

Phát huy tinh thần đổi mới vì dân

(GDVN) - Mục tiêu của Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhằm thúc đẩy các tổ chức, cá nhân sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Đang tải tin...