Đánh đòn cháu đích tôn

15/12/2011 10:36
Cứ thấy chị Hạnh định đánh con là mẹ chồng chị lại lao ra ôm lấy cháu và la toáng lên: “Nó là cháu đích tôn, nó có bề gì cô chịu trách nhiệm nổi không?”.