Có nên bỏ sáng kiến kinh nghiệm?

14/06/2016 07:05
(GDVN) - Đừng quên, việc viết và công nhận sáng kiến kinh nghiệm người thầy phải có lòng tự trọng, không nên vì thành tích thi đua mà đánh mất đức tính trung thực.