Có gió lạnh, Miền Bắc vẫn còn nắng nóng

12/05/2014 06:54
(GDVN)-Hiện ở phía bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Sáng 12/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng tới bắc VN.