Ai sẽ được làm đại diện hội phụ huynh?

10/08/2017 06:57
(GDVN) - Đó chắc chắn phải là những người giàu sang. Vì theo bật mí của nhiều người, do giàu sang nên họ không chi li tính toán từng đồng, họ thường thoáng, hào phóng..

Hội phụ huynh đang đại diện cho ai?

09/08/2017 07:37
(GDVN) - Thay vì bảo vệ cho quyền lợi của tất cả phụ huynh học sinh thì hội phụ huynh lại chính là nơi đưa ra những mức thu, những khoản đóng góp...

Nhà giáo Phạm Toàn: Cải cách phải giản dị!

20/05/2017 06:27
(GDVN) - Cải cách phải giản dị, nếu đi vào được cốt lõi: nhóm Cánh Buồm chúng tôi thấy chân dung người học bậc phổ thông muôn đời muôn kiếp chỉ là "con người biết học"