Ngoại giao nước sông Mê Kông

20/03/2016 06:56
(GDVN) - Đây là lần đầu tiên Trung Quốc thông báo trước với các nước hạ nguồn lịch xả nước của họ.

Leonardo DiCaprio và gợi mở cho Việt Nam

06/03/2016 07:02
(GDVN) - Có thể xuất khẩu lúa gạo giảm nhưng bù bằng những giá trị của những mặt hàng khác. Phải tìm giải pháp để thích nghi với biến đổi khí hậu cũng là những gì ...