Danh hài Vân Dung: 'Tôi rất hoang mang'

04/05/2013 07:28
(GDVN) - Nữ danh hài đất Bắc cho biết, chuyện bị lợi dụng tên tuổi trên facebook chính là 1 lý do quan trọng để chị học chơi... facebook.

Minh Hằng - Nam Thành: 'Trời sinh Du sao còn sinh Lượng'?

16/06/2012 17:44
(GDVN) - Tôi nhớ đến một câu trong phim Tam Quốc khi Chu Du ngửa mặt lên trời nói rằng: "Trời sinh Du sao còn sinh Lượng (Gia Cát Lượng)"? Nghĩ cũng hay hay, tôi thấy khá hợp khi nói về trường hợp của Minh Hằng và Nam Thành lúc này. Tôi tin Nam Thành sẽ thắng.