Nhà nước nên trao quyền tự chủ cho các trường ngoài công lập?

19/05/2012 06:03
(GDVN) - “Luật được thảo luận, quốc hội thông qua, đó chỉ là hành lang pháp lý về đào tạo đại học. Quan trọng là các cơ quan thực thi pháp luật. Vì sao? Vì luật đưa ra, mỗi địa phương thực hiện một kiểu, không tạo điều kiện cho các trường hoạt động theo đúng tiêu chí”.