VinUni: Cú hích cho đại học Việt?

(GDVN) - Sự tham gia của Vingroup trong lĩnh vực giáo dục đại học sẽ trở thành hiệu ứng lan tỏa và tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa khối các trường ngoài công lập.

Việt Nam cần hướng đến mô hình Viện đại học đa lĩnh vực

(GDVN) - Giáo dục đại học trên thế giới đã trải qua một quá trình phân hóa hàng dọc để đáp ứng các nhu cầu khác nhau về các loại kỹ năng của thị trường lao động bằng cách xây dựng những chương trình đào tạo với thời gian, cường độ và mục tiêu khác nhau để tiếp nhận những đối tượng sinh viên có những lọai năng lực rất khác nhau.

GS Quân: Thiếu quy mô và chất lượng thì không thể có sức mạnh trí tuệ

(GDVN) - Trong nguồn lực để phát triển nền giáo dục nhiều người cho rằng nên giảm quy mô đào tạo để tập trung nâng cao chất lượng. Khuynh hướng này dường như đang trở lại việc đào tạo đại học tinh hoa. Tuy nhiên, GS Trần Hồng Quân – Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam (VIPUA) khẳng định, thiếu một trong hai hoặc quy mô, hoặc chất lượng đều không thể tạo ra được sức mạnh trí tuệ của quốc gia để phát triển đất nước.
Đang tải tin...