Những người đẹp làm chính khách

12/09/2011 09:36
(GDVN) - Họ không chỉ nổi tiếng là người đẹp, họ còn nổi tiếng bởi họ là Tổng thống, Thủ tướng, Bộ trưởng, nghị sĩ...