Times of India: Vũ khí hạt nhân Ấn Độ dùng để đối phó với Trung Quốc

03/06/2013 19:00
(GDVN) - Trung Quốc ngày nay là một đối tác thương mại lớn nhưng cũng là mối đe dọa thường trực và hiện hữu đối với an ninh biên giới của Ấn Độ, nhất là sau sự kiện gần đây khi một nhóm binh sĩ Trung Quốc tiến vào lãnh thổ Ấn Độ 19 km dựng lán trại 20 ngày mới chịu rời đi.