Dẹp bỏ công nghệ lạc hậu

24/02/2017 09:48
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025.