Lời cảm tạ của ông Võ Điện Biên trong quốc tang Đại tướng

(GDVN) - Phát biểu ngay sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc lời Điếu truy điệu Đại tướng, con trai cả Đại tướng, ông Võ Điện Biên thay mặt gia đình chia sẻ những lời cảm tạ đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế đã chia buồn trong Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động đọc lời Điếu truy điệu Đại tướng

(GDVN) - Sáng ngày 13/10, lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo nghi thức quốc tang được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân uỷ Trung ương, quân và dân cả nước, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Lễ tang, đọc lời Điếu văn tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Lễ Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được tổ chức như thế nào?

(GDVN) - Theo nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 quy định về việc thực hiện Quốc tang của nước Việt Nam. Lễ Quốc tang được tổ chức đối với cán bộ cấp cao có quá trình đóng góp và công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân... khi từ trần, và do Bộ Chính trị quyết định.
Đang tải tin...